Afbeelding

Investeren en ondernemen met

Aandacht voor mens, milieu en maatschappij

Onze ESG-strategie

Bij Daelmans Vastgoed ondernemen we met oog voor milieu- en sociale- verantwoordelijkheid. Duurzaam en verantwoord ondernemen dus. In ons geval betekent dit, dat we zoveel als dat mogelijk is, investeren in woningen en appartementen die energiezuinig en toekomstbestendig zijn. Onze duurzame doelen en acties hebben we vastgelegd in onze ESG-strategie (Environment, Social & Governance). Deze strategie hebben we geïntegreerd in ons beleggingsbeleid en portfoliobeheer. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Onze ESG-strategie laten we aansluiten op relevante ontwikkelingen, trends en best practices op het gebied van duurzaamheid en sociale impact. Maar ook op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die de VN in 2015 heeft geformuleerd voor duurzame ontwikkeling. We hebben onderzocht aan welke SDG’s wij met onze activiteiten het best een bijdrage kunnen leveren. Onze focus ligt hierbij op de SDG’s (7) betaalbare en duurzame energie en (2) klimaatactie.

Zo ziet duurzaam vastgoed eruit

Laad meer projecten

Dit doen wij concreet aan duurzaamheid

Milieu-impact (E)

Wij hebben een aantal acties geformuleerd om onze vastgoedportefeuille verder te verduurzamen. Zo kopen we alleen nog woningen en appartementen aan met hoge energielabels of met mogelijkheid tot verduurzaming naar een hoger label. En verkopen we bij voorkeur vastgoed met lage energielabels (D en lager). Ook nemen we energiebesparende maatregelen door te investeren in o.a. dubbelglas (HR++) en woningisolatie. We willen onze huurders meer bewust gaan maken van de voordelen die horen bij duurzaam wonen. Ook willen we besef creëren van het gedrag dat daarbij hoort.   
 

Sociale impact (S)

We willen onze positieve impact op de maatschappij vergroten en onze negatieve impact verkleinen. Dat doen we onder andere door het creëren van een positieve werkcultuur en duurzame, gezonde werkplekken voor onze medewerkers. Belangrijk vinden we ook om iedereen gelijke kansen én ruimte voor persoonlijke ontwikkeling te bieden.
 

Goed bestuur (G)

We hechten veel waarde aan diversiteit. Onze organisatie moet een goede afspiegeling van de samenleving zijn. We werken aan een evenwichtige mix van mannen en vrouwen. Dat doen we door in te zetten op bewustwording en inclusieve werving & selectie. Om onze eigen cultuur en kernwaarden verder te versterken, hebben we een gedragscode opgesteld. Omdat het ESG-vakgebied sterk in ontwikkeling is, investeren we jaarlijks in het kennisniveau van onze medewerkers op dit gebied.

Meer weten over onze ESG-aanpak?

We geven je graag meer inzicht in onze ESG-strategie, de duurzame doelen die we onszelf hebben gesteld en de daaraan gekoppelde acties en KPI’s.