Jaarlijkse Huurverhoging 2019

De spelregels rondom de huurverhoging worden bepaald door de overheid...

Jaarlijkse Huurverhoging 2019

Daelmans Vastgoed is een familiebedrijf in vastgoed met als doel om voor huurders een prettige woning en woonomgeving te realiseren. De komende jaren willen wij onze portefeuille uitbreiden maar ook energiezuinig gaan maken om de woonlasten te laten dalen.

Regelgeving

De spelregels rondom de huurverhoging worden bepaald door de overheid.
Deze stelt jaarlijks een huurprijsbeleid op gebaseerd op wet- regelgeving en geeft aan met welk percentage de huur mag stijgen met betrekking tot de gereguleerde huurovereenkomsten. Ook wordt de maximale huurverhoging door de overheid vastgesteld. Dit vormt voor Daelmans Vastgoed het kader waarop de huurverhoging wordt toegepast.

Welke huurverhoging is toegestaan
Huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 42.436,- kunnen maximaal een huurverhoging krijgen van 4,1% (inflatie + 2,5%). Voor huishoudens met een inkomen boven de € 42.436,- bedraagt de huurverhoging maximaal 5,6% (inflatie + 4%). Daarnaast zijn er huurders waarbij wij op basis van de huurovereenkomst een hoger huurpercentage mogen hanteren. Voor dit jaar hebben wij besloten om dit niet toe te passen en onze maximale huurverhoging niet boven 5,6% te laten uitkomen. Let wel dit zijn de maximale huurverhogingspercentages. Het is ook mogelijk dat wij een lagere huurverhoging doorvoeren!

Overleg met huurdersverenigingen
De huurverhoging hebben wij ook besproken met onze huurdersverenigingen.
Dit zijn de volgende complexen:

•             Huurdersvereniging Beijum, Groningen

•             Bewonersvereniging De Bimd, Veghel

•             Bewonerscommissie Elcomapark, Valkenswaard

•             Huurdersvereniging Lochtenburg, Schijndel

•             Huurdersvereniging Ommoord, Rotterdam

•             Huurdersvereniging Wisseloord, Hilversum

Voor de complexen waar een huurdersvereniging actief is hebben wij in gezamenlijk overleg het huurbeleid vastgesteld.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u mogelijke redenen van bezwaar. Op deze website kunt u dan gebruik maken van het formulier Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging. Op deze site staan tevens diverse richtlijnen waarop dit bezwaar dient te worden gebasseerd. U kunt dit bezwaar tot 1 juli 2019 bij ons indienen.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de huurverhoging? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 043- 750 62 86. Wij geven u graag persoonlijk meer uitleg.